Vad vi gör

Vi hjälper våra kunder att bygga lösningar för dataanalys. Business Intelligence, Data Integration, Data Engeneering, Analytics och Machine Learning.

Oavsett om ni har en existerande on-prem infrastruktur, eller om ni planerar en flytt till molnet, så kan vi hjälpa er att implementera, vidareutveckla eller drifta lösningen enligt era behov.

Kontakta mig för en timmes kostnadsfri rådgivning!

* All fields are required.

David Arenbo, CEO

Vi omvandlar era komplexa utmaningar till lösningar som levererar värde, snabbt.

  • Ni har datakällor utspridda över flera system och avdelningar.
  • Ni har användare som klagar på dålig datakvalitet.
  • Ni har användare som inte kommer åt data som de behöver, när de behöver den.

Oavsett om ni har en existerande on-prem lösning, eller ni planerar att flytta till molnet (eller redan finns där), kan vi implementera en lösning som är skräddarsydd efter era behov.

Med hjälp av vårt beprövade utvecklingsramverk säkerställer vi att ni får en flexibel och utbyggbar lösning.

Om ni så önskar tar vi dessutom ansvar för löpande drift av lösningen.

Hur fungerar det?

Data samlas in, tvättas, integreras och struktureras för enkel analys.

download.svg

Samla in

download.svg

Samla in

Vi samlar in data från alla delar av er organisation, molntjänster, tredjepartstjänster eller IoT enheter.

curate.svg

Strukturera

curate.svg

Strukturera

Insamlad data struktureras sedan genom att den tvättas, integreras och konsolideras i ett centralt system som är optimerat efter era analytiska behov.

graph.svg

Konsumera

graph.svg

Konsumera

Alla användare kan konsumera data utifrån sina behov för att hitta insikter, trender, mönster och avvikelser för att kunna fatta väl underbyggda beslut.

Hur gör vi?

Alla organisationer har data med varierande volym och komplexitet. Den största utmaningen i projekten är vanligen att integrera data på ett sätt som gör det enkelt för användarna att konsumera den. Vi på BizOne designar, utvecklar, prodiktionssätter och förvaltar lösningar baserat på moderna design- och utvecklingsprinciper. Dessa principer i kombination med ett beprövat utvecklingsramverk, ger lösningar som är snabba att implementera och enkla att bygga ut med nya datakällor, analysbehov och tekniska komponenter.


De flesta organisationer har flera olika datakällor spridda över olika tekniska plattformar, lagrade i alla tänkbara format, i varierande uppdateringsfrekvens och i olika volymer. Vi samlar in data från hela er organisation, från era molntjänster, tredjepartsleverantörer och IoT enheter.

database.svg

Vi använder tjänstebaserade verktyg, tex Azure Data Factory, för att läsa in och lagra data i dess originalformat (raw), som kan hantera alla datatyper. Om era användningsfall kräver det, tex för data scientists, så gör vi dessutom en anpassning till standardformat och lagrar detta i en Data Lake.

download.svg

Sedan tvättas ert data för att t.ex. ta bort dubletter, nullvärden etc.

clean-animate.svg

Sedan integreras all data in i ett centralt datalager baserat på t.ex. Azure Data Warehouse, Snowflake eller Google Big Query

data-animate.svg

För att kunna hantera stora mängder av samtidiga användare och dessutom ge fantastiska svarstider kan man använda en data cache som Azure Analysis Services. 

cubes-animate.svg

Användare kan därefter konsumera och visualisera data med moderna BI verktyg som Microsoft Power BI eller Looker, för att få snabba insikter och kunna fatta bättre underbyggda beslut.

graph-animate.svg