IoT - Internet of Things

Det finns många sätt att skapa värde från sin sensordata, vi hjälper er från idé till att utveckla och drifta era lösningar. 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta mig för en timmes kostnadsfri rådgivning!

* All fields are required.

David Arenbo, CEO

Internet of Things - IoT består av ett antal olika komponenter. Microsoft Azure IoT har valt att beskriva deras lösning enligt följande uppdelning, vilket ligger helt i linje med hur vi arbetar och delar upp våra kundprojekt.

Things - olika föremål som inehåller olika typer av sensorer som är uppkopplade till ett nätverk och kan avläsa tex temperaturer, vibrationer, tryck, ljus osv. Ibland innehåller de även system som kan styra föremålet i fråga.

Insights - sensorerna avger en mängd data som behöver samlas in för lagring och när man analyserar denna data skapar man insikter, tex att ens frys drar alldeles för mycket el, eller att dörröppnaren på bussen snart kommer att gå sönder.

Actions - hur man agerar på de insikter man får från analysen. Det kan ske automatiskt, eller genom att man informerar någon om att utföra tex underhåll på en hiss, genom att skapa en automatisk arbetsorder.

Vi hjälper er att samla in, transformera och skapa värde från er sensordata (IoT). Genom att använda Microsoft Azure IoT och vårt unika utvecklingsramverk, kommer ni snabbt igång och når längre än era konkurrenter!

Vi har lång erfarenhet av IoT och hjälper er att
 

     - Ta fram lämplig arkitektur

     - Leda workshops för att identifiera användningsfall      

     - Utveckla och validera lösningen

     - Ta ansvar för drift och förvaltning

IoT_vectorstock.png