R

R är en Open Source-baserad mjukvara för statistiska beräkningar. Plattformen har inbyggt stöd för att generera diagram och går att köra på ett stort antal olika UNIX-baserade operativsystem, på Windows och på Mac OS X. R kan köras både lokalt och distribueras i en extern servermiljö.

Varför R?

Med R får man möjlighet att använda en stor mängd statistiska och grafiska tekniker. Det finns inbyggt stöd för bland annat linjär och ickelinjär modellering, klassiska statistiska tester, tidsserieanalyser, klassificering och klustring. Man kan med fördel utvidga miljön från diverse specialiserade bibliotek. I takt med att efterfrågan på statistisk analys och Data Mining ökar har allt fler Business Intelligence-plattformar infört stöd för integration med R. Eftersom R är flexibelt, kraftfullt och gratis är det ett naturligt val för avancerad analys.

Många av dagens BI-plattformar kan integrera med R. Genom att sätta upp en R-integration kan man utöka befintliga BI-plattformars möjlighet till avancerad analys och Data Mining. Man har exempelvis möjlighet att ge en “risk score” till kunder utifrån en statistiskt säkerställd algoritm, eller ge köp- och säljrekommendationer – allt inom den befintliga BI-plattformen och i befintliga rapporter och dashboards.

Man kan även implementera R i ETL-processen för att dagligen, en gång i timmen – eller oftare – uppdatera sin data.

BizOne erbjuder erfarna konsulter inom R för att:

  • Implementera lösningar inom linjär och ickelinjär modellering och andra avancerade statistiska lösningar.
  • Integrera R-lösningar med befintliga BI- eller ETL-plattformar. Flertalet BI-verktyg, såsom MicroStrategy, Pentaho, SAP Business Objects, QlickView, Tableau med flera stödjer R-integration, vilket gör det möjligt att sprida funktionaliteten till flera användare inom organisationen.
  • Skapa fristående lösningar för att ge insikter och förbättra företagsamheten.