MicroStrategy

MicroStrategy Analytics från MicroStrategy räknas idag som världens mest mångsidiga och kompletta analysplattform – BiScoreCard kvartal 4 2013 – och har sedan många år tillbaka tillhört det absoluta toppskiktet av analysverktyg på marknaden.

BizOne har arbetat med MicroStrategy sedan 2001 och har Sveriges mest erfarna MicroStrategy-konsulter.

MicroStrategy Analytics – lätt att administrera

MicroStrategy Analytics är en analysplattform som är enkel att administrera, utveckla applikationer i och som passar för såväl mindre som större applikationer. Genom sin helt integrerade metadata, som används av plattformens samtliga komponenter, har administratörer, utvecklare och slutanvändare en väl sammanhållen och säker analysmiljö, som med lätthet “skalar upp” vartefter applikationer växer och/eller ökar i antal. Data till analysapplikationerna kan hämtas från ett stort antal olika typer av datakällor. Själva analyserna kan göras direkt från ett webbgränssnitt, i mobilen eller i någon Microsoft Office-produkt såsom Word eller Excel.

I MicroStrategy Analytics kan du:

  • Snabbt och enkelt analysera ditt företags data utan stöd från IT (self-service) via interaktiva dashboards som innehåller grafik, tabeller, bilder och text.
  • Skapa och publicera trygga och pålitliga analyser för stöd och förbättring av ditt företags verksamhet (Enterprise-Grade BI) via exempelvis avancerade interaktiva dashboards, borrningsbara rapporter, rapporter för inmatning av jämförelsedata med mera.
  • Dra nytta av outforskade och tidigare ohanterligt stora datamängder – Big Data.