Microsoft Analytics

Vi är experter på Analytics / BI / DW lösningar baserat på Microsoft Teknologi

BizOne har valt att strategiskt fokusera på Microsofts Azure plattform, då den har flera fördelar för företagsmarknaden. Majoriteten av lösningarna vi utvecklat de senaste åren har varit molnbaserade, dvs att de ligger helt eller delvis i Microsoft Azure.

Microsoft tillhandahåller en komplett uppsättning av BI-verktyg som är lätt konfigurerbara, skalbara och säkra. Alla verktyg i stacken kan användas antingen fristående eller som en integrerad del i operationella system, intranät, extranät, Teams, Sharpoint eller liknande lösningar.

Kontakta oss, så berättar vi med om referenscase och arkitektur utifrån era förutsättningar!

Microsofts BI-stack

I majoriteten av våra projekt bygger vi idag lösningar i molnet baserat på Microsoft Azure stacken. Det ger en betydligt större flexibilitet, skalbarhet och ger helt nya möjligheter baserat jämfört med legacylösningar on-prem. Vi har implementerat flera stora analyticslösningar i Azure som täcker in integration, lagring och analys.

Baserat på vår erfarenhet har vi ett antal färdiga "Blue prints" dvs referensarkitekturer som vi utgår ifrån baserat på just era behov. Där tar vi hänsyn till bland annat datavolymer, uppdateringsfrekvenser, typ av data samt typ av analyser. Arkitekturen är då oftast helt tjänstebaserad, dvs serverless, vilket har flera fördelar bland annat skalbarhet och prismässigt.

För de som fortfarande hellre har sina servrar i sin egen eller i en hostad miljö, erbjuder vi så klart även traditionell utveckling baserat på Microsofts BI stack.

Vår erfarenhet

BizOne har lång erfarenhet av implementera BI lösningar såväl i Azure, som on prem med SQL Server och övriga BI-komponenter. Vi jobbar med alla delar av stacken, från datalagring och datamodellering till OLAP/Data Mining och rapportering/dashboards.

Vi arbetar med era verksamhetsansvariga, ämnesexperter och teknisk personal för att identifiera och formulera krav, utvärdera er dataarkitektur och tekniska miljö och ser till att just ert företag får maximal serverbaserad analytisk funktionalitet – kraftfull, skalbar och lättanvänd.

BizOne kan hjälpa ditt företag att få ut det mesta av Microsofts BI-lösningar, inklusive arkitektur, planering, systemdesign, utveckling och livscykelhantering.