Östgötatrafiken - kundcase

Östgötatrafiken

Smidig flytt av datalager till molnet

Östgötatrafiken planerar och samordnar den allmänna (linjelagda) kollektivtrafiken i Östergötland. Dessutom ansvarar man för färdtjänst och sjukresor i åtta av länets kommuner och för den så kallade länsfärdtjänsten. Östgötatrafiken äger enbart pendeltågen. Övriga fordon ägs av de trafikföretag som vunnit upphandlingarna och kör på uppdrag av Östgötatrafiken.

Jenny Malmborg arbetar som verksamhetsutvecklare på Östgötatrafiken sedan februari 2018. Hon jobbar även som förvaltningsledare för organisationens verksamhetssystem, där datalager ingår. Här berättar hon om flytten av datalagret från den tidigare datawarehouse-lösningen till molnet.

Vilken typ av data är det ni samlar in och vad är ert behov av datalagring?

En stor del av vår datalagring används för trafikplanering – bussar, spårvagnar, pendeltågstrafik och skärgårdstrafik. Vi samlar in data för att kunna kontrollera resandet och för att göra linjeanalyser.

Den andra stora delen är systemet som vi använder för bokning av färdtjänst och sjukresor. Där samlar vi också in mycket data så att vi kan följa upp kostnader och avbokningar och liknande för kommunernas räkning.

Sedan har vi även mer generisk data som kundärenden, försäljning, intäkter samt trafikkostnader. Vi utför inte trafiken själva, vi köper in tjänster från olika trafikföretag så även den uppföljningen behöver göras.

Hur kom det sig att ni flyttade datalagringen till molnet?

Vi hade sedan 2009 ett datalager hos BizOne i deras serverhallar. Men lösningen började närma sig en teknisk end-of-life och vi behövde titta på alternativ. BizOne rekommenderade då en flytt till Microsoft Azure.

Östgötatrafiken har som långsiktig strategi att flytta lämpliga delar till molnet och vi ville kunna samla in mer data från trafiken. Molnet gör det enklare för oss att spara och analysera större datamängder. Parallellt hade vi redan flyttat andra delar till Azure så det var inget vi kände någon oro för.

När vi väl hade kommit fram till en lösning med BizOne så gick implementeringen smidigt. Vi jobbade parallellt med det gamla datalagret. Vi märkte nästan ingenting alls, de tog ansvar för hela migreringen. Den enda egentliga skillnaden för oss var att datalagringen flyttades från en hall till en annan.

Vi har haft ett jättebra samarbete med Håkan Bellarp som är vår kontaktperson på BizOne. Det är alltid något som hakar upp sig när allt är i drift och man behöver flytta pekningar.

Mer om den tekniska lösningen

BizOne rekommenderade en modern tjänstebaserad arkitektur som drar nytta av molnets alla fördelar. Lösningen är integrerad med Active Directory, AD, och är endast åtkomlig från Östgötatrafikens nät.

Azure Data Factory

All ETL flyttades till Azure Data Factory och databasen flyttades till Azure SQL Database. Framöver kommer BizOne eventuellt även att hjälpa Östgötatrafiken med en lösning för manuella infiler, med användning av Sharepoint online och Data Factory, det vill säga utveckla en tjänstebaserad lösning även där.

Genomförande

BizOne tog ett helhetsansvar för migreringen, till ett fast pris, där man flyttade alla befintliga integrationer, säkerställde prestanda och grundladdade lösningen. Östgötatrafiken har ett tiotal olika källsystem, med olika laddfrekvens, från dag, timme till flera gånger per timme. Datan migrerades till molnet under loppet av fyra månader.

Resultatet

Östgötatrafiken har nu en modern serverless data warehouse- och ETL-lösning i Microsoft Azure. Lösningen kan byggas ut med avancerad analys, data lake och IoT för att kunna kombinera data med traditionell data warehouse-data. Kapaciteten kan enkelt ökas vid behov, eller pausas för att minska kostnader. Drift och förvaltning sker i BizOne:s regi för att göra det enkelt och bekvämt för kunden.