VD har ordet

21 februari 2018

Trenden är tydlig, fördelarna många, marknaden går mot en allt större adaption av molnet och dess fördelar. 

De stora dominerande molnleverantörerna har idag samtliga starka erbjudanden inom datalager, analys, IoT, machine learning, AI och så vidare. De släpper i en allt snabbare takt olika erbjudanden för att förenkla avancerad analys för alla typer av organisationer där ute.

När det gäller Business Intelligence (BI) och Data Warehouse (DW) lösningar, som till sin natur är svåra att uppskatta gällande hårdvara och vilken typ av hårdvara man behöver, passar molnlösningarna exceptionellt bra. Vi får ofta frågor från nya och befintliga kunder om hur deras lösningar skall konfigureras, hur mycket minne behövs, disk, etc? Utmaningen med BI lösningarna är att man, för att få prestanda och nöjda slutanvändare, måste dimensionera efter topparna. Genom att istället använda sig av serverlösa tjänster, köper man istället kapacitet när man behöver den, och undviker att betala för en massa kapacitet som väntar på dessa toppar.

Vi ser också ett tydligt skifte från stora licensinvesteringar på slutanvändarverktygen till att man istället köper också dessa via molnet, den produkt som vi valt att satsa mycket på är Power BI, där vi ser en stor och snabb tillväxt. Generellt så tycker vi att Microsoft just nu sitter på den bästa kombination av verktyg, kapacitet och erbjudande för BI, avancerad analys och DW, vilket medfört att vi fortsätter satsa mycket på Azure som är Microsofts molnerbjudande. Som ett led i denna satsning fortsätter vi att certifiera våra konsulter, och framgångsrikt bygga och drifta kundlösningar i Azure. Vi är nu både Cloud Service Provider och Gold Analytics Partner till Microsoft, och detta är något som vi fortsätter att satsa på framöver.

David Arenbo, VD BizOne

 

Davids 5 råd

Så lyckas ni med er Business Intelligence implementation

1. Erfarenhet gör skillnad. Se till att ha minst en i teamet med gedigen erfarenhet.
2. Lägg så mycket av logiken som möjligt i ett Data Warehouse. Billigare förvaltning och enkelt att byta Frontend-lösning vid behov.
3. Involvera mycket. Involvera slutanvändarna under utvecklingen, och involvera företagets övergripande funktioner i prioriteringen av vad som ska utvecklas, exempelvis genom ett BI-råd (Läs mer här!)
4. Lägg servrar i molnet om möjligt. Nu fungerar det bra.
5. Skapa självservice-lösningar. Så att slutanvändarna kan göra mycket själva. Annars riskerar ni att fastna i lokala Excel-lösningar.

Lycka till!
/David

BI Strategi & organisation

quotationmark

Behöver man en BI Strategi? Hur ska en optimal organisation runt Business Intelligence se ut? Ladda ner vår Whitepaper som ger en introduktion till varför dessa frågor är viktiga för att lyckas med sin BI-implementation!

David Arenbo, VD