ETL/Integration

BizOne hjälper företag och organisationer att bygga en effektiv och stabil ETL/Integrationsprocess. Med moderna ETL-verktyg får man bättre kontroll på flöden, lägre förvaltningskostnad och minskat personberoende.

Extract – Transform – Load

I ETL-processen laddas data från alla källsystem som är intressanta för analys och Business Intelligence. Vanliga källsystem är affärssystem, personalsystem, CRM, Google Analytics, Excel-filer m.fl. Det är också vanligt att ladda data från externa källor, t.ex. väderdata eller Statistiska Centralbyrån. Laddningar schemaläggs så ofta som man behöver uppdaterad data.

Det är i ETL-processen som man säkerställer god datakvalitet vilket utgör grunden till alla kvalificerade BI-lösningar. Laddningarna måste bland annat kunna hantera stora datamängder, frekventa laddningar (ibland i realtid), felhantering och föränderliga dimensioner.

För att kunna ge användarna bästa möjliga förutsättningar för att analysera data behöver man en bra begreppsmodell.  Man behöver även en datamodell som är optimerad för att användarna ska kunna genomföra sina analyser. Dessa utmaningar är vi vana vid – vi ser dem dagligen i vår vardag.

Vi ser ofta datalagerlösningar som är optimerade för lagring, vilket kan fungera då man primärt använder sitt Data Warehouse för just lagring. Men är det analys, insikt och kunskap man är ute efter måste man tänka ett steg längre. Genom att lägga till ett analyslager förenklar man både för BI-utvecklare men framförallt för den mer avancerade användarkategorin som brukar gå under benämningen “superanvändare”. I förlängningen ger det större nytta i form av bättre analyser liksom en lägre utvecklingskostnad i analysledet.

Produkter vi främst jobbar med inom ETL/Integration

Just nu söker vi

Microsoft BI-utvecklare

Vi söker dig som har jobbat med Microsofts BI-stack i 2-4 år och vill jobba som konsult i Stockholm eller Norrköping.

Du vill hjälpa våra kunder att bygga lösningar som ligger i framkant, vilket till stor del uppnås genom kommunikation. Du tycker om att kommunicera med såväl kollegor som kunder och är van att “översätta” affärsbehov till teknik. Du har en relevant akademisk examen och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.