Data Warehouse

Ett Data Warehouse, eller datalager, är basen i de flesta lite större Business Intelligence-lösningar. Ett DW utgör ofta en del av ett ”BI Ecosystem” där man har flera andra viktiga komponenter såsom Big Data-plattfomar, olika analytiska verktyg, ”sandboxes” med flera.

Syftet med ett DW är att man samlar, integrerar och tillrättalägger information på ett strukturerat och ofta kvalitetssäkrat sätt, för att man som icketeknisk användare själv skall kunna ta fram och analysera datan.

Ett annat syfte är att hålla affärslogiken på ett och samma ställe i arkitekturen för att undvika att den hanteras i ett eller flera slutanvändarverktyg. Om affärslogiken hanteras i slutanvändarverktyget är risken stor att det går åt väldigt mycket tid för att underhålla den. Det är även lätt hänt att man missar att hålla affärslogiken uppdaterad på alla ställen. Genom att modellera datalagret på rätt sätt blir det enkelt att koppla på ett eller flera slutanvändarverktyg och abstrahera bort komplexitet som annars tar mycket tid att lösa.

På BizOne har vi ett ramverk som vi har utvecklat och förfinat under 15 års praktisk DW-utveckling. Ramverket inkluderar allt från metod och process till arkitektur och namnstandarder. Som kund hos oss har ni möjlighet att ta del av ramverket oavsett om ni har anlitat oss för att bygga, vidareutveckla eller förvalta er data.

Just nu söker vi

DW Arkitekt

Vi har en väl utvecklat ramverk för implementation av nya projekt. I detta ramverk ingår metod, artefakter, namnstandarder, mm. Idag förvaltas detta av vår CTO som är placerad i Thailand. En av dina uppgifter kommer att vara att vara med att vidareutveckla detta ramverk.