BISS Retail – Business Intelligence för detaljhandeln

BISS Retail är en molnbaserad Business Intelligence-lösning för detaljhandeln som är anpassad efter detaljhandelns krav. Vi har färdiga modeller och rapporter så att det ska gå snabbt att komma igång. Verktygen kan även anpassas till företagets specifika behov.

Fördelar med BISS Retail:

 • Snabb att implementera
 • ­Säker
 • Anpassad för detaljhandelns behov
 • ­Fast pris
 • Modulbaserad, välj vilka moduler ni vill använda
 • Skalbar, väx med lösningen

Få koll

De flesta kunder implementerar lösningen för att få en bättre och snabbare kontroll på sin verksamhet. Många har tidigare använt sig av de rapporter som man vanligen kan få ut av sina operativa system, men börjar känna av att dessa inte räcker till. Genom att använda vår branschlösning kommer man snabbt igång eftersom det är en “molnlösning”. Det innebär att man inte behöver handla upp dyra servrar och specialmjukvaror, som vanligen binder en försvarlig mängd kapital, samtidigt som det tar lång tid.

Moduler

Lösningen är modulbaserad vilket innebär att ni själva väljer vilka komponenter som ni vill använda er av. Det medför att ni kan hålla nere kostnaden och växla upp lösningen senare om ni skulle behöva det.

Grundmodulen i lösningen är Försäljning där man laddar och analyserar data från ert POS system. Hela lösningen utgår från denna komponent och kan sedan byggas på med tilläggsmoduler. I försäljningsmodulen inkluderas dimensionerna tid, butik, produkt, anställd och kund. Respektive dimension kan ha flera nivåer.

Följande standardiserade tilläggsmoduler finns att välja mellan:

 • Inköp
 • Lager
 • EkonomiHuvudbok
 • Budget
 • Leverantörsfakturor
 • Lön & HR
 • Besöksstatistik
 • Väder
 • Kundklubb
 • e-handel / webb statistik

Vi erbjuder även anpassade källor utöver ovan moduler, dock erbjuder vi för tillfället inte dessa till fast pris.

Försäljning (POS)

Med försäljningsmodulen får ni koll på era försäljningssiffror och kan till exempel svara på frågor såsom vilka varor går bäst på morgonen eller vem i personalen som är mest effektiv säljare.

Beprövad och trygg molnlösning

BISS Retail är en branschspecifik lösning för detaljhandeln. Molnlösningen innebär att all teknisk infrastruktur redan finns på plats. Den unika plattformen och vår expertis gör att ert företag får affärsnytta av BISS Retail snabbare än med något annat Business Intelligence-system. Redan inom ett par veckor använder ni den första modulen av BISS Retail i ert dagliga arbete.

När ni väljer BISS Retail får ni en trygg lösning där vi tar ett unikt helhetsansvar. Vi tar ansvar för hela införandet. Vi tar även fullt ansvar för hela den tekniska driften, från hårdvara till mjukvara, utan att ni behöver ta in ytterligare leverantör. Men vårt ansvar slutar inte där. Våra experter hjälper er skapa nytta av ert beslutsstöd i er vardag.

Ni kan lita på att systemet övervakas och att det hålls uppdaterat. Er data är alltid trygg hos oss i våra säkra datahallar i Sverige.

Business Intelligence-gränssnitt

Ni väljer själva om ni vill använda något av våra slutanvändargränssnitt (Microsoft, MicroStrategy eller Pentaho) eller om ni vill koppla på era egna. Vill ni använda något av våra gränssnitt så betalar ni en årlig avgift per användare eller per 10 användare.