BISS Kommun – Business Intelligence för kommunal verksamhet

BISS Kommun är ett kraftfullt och lättanvänt beslutsstödsystem som ger kontroll över kommunens hela verksamhet.

Vi inför BISS Kommun på endast 2-8 veckor. Vår molnlösning innebär att det inte behövs några egna investeringar. Kommunen hyr ett komplett beslutsstöd till en fast låg månadskostnad. Kostnaden är oftast så låg att upphandling inte är nödvändig.

Med BISS Kommun kan man enkelt hämta information från alla verksamhetssystem, till exempel ekonomi, personal, budget och prognos, skola, vård och omsorg samt teknik. Tydliga diagram, grafer och dashboards förenklar analys och förbättringar av verksamheten.

Obegränsad tillgång

Med BISS Kommun får medarbetarna tillgång till uppdaterad och korrekt information. Ett obegränsat antal medarbetare kan få tillgång till BISS Kommun utan extra kostnad.

Snabbt införande

Vi installerar BISS Kommun på endast 2-8 veckor. Kommunen behöver inte göra någon egen investering. Vi ansvarar för hela driften och förvaltningen av BISS Kommun och ser till att det alltid finns hårdvara och mjukvara som är uppdaterad och anpassad till systemet. Det betyder att det inte heller behövs någon IT-avdelning för att införa och använda BISS Kommun.

Anpassad för kommuner

BISS Kommun har beprövade lösningar för att enkelt integrera kommunens befintliga verksamhetssystem.

Några av de lösningar som används i BISS Kommun är:

  • BISS Ekonomi
  • BISS Personal
  • BISS Budget och Prognos
  • ­BISS Verksamhetsplanering
  • BISS Vård och Omsorg
  • BISS Skola
  • BISS Teknik

Trygg lösning

Vi tar fullt ansvar för hela införandet vilket även inbegriper datamodellering vid införande, dataladdning och support. Vi tar även fullt ansvar för hela den tekniska driften, från hårdvara till mjukvara. Kommunen behöver därmed endast kontakta en leverantör för sitt beslutsstödsystem, oavsett om det gäller hårdvara, operativsystem, databas eller annan mjukvara.

Systemet övervakas och hålls uppdaterat. Datan är alltid trygg hos oss i våra säkra datahallar i Sverige.