BISS Beslutsstödsystem

BISS är ett kraftfullt beslutsstödsystem som samlar ihop data från företagets alla verksamhetssystem och presenterar informationen på ett överskådligt sätt.

Mycket beslutsunderlag finns redan på plats i olika system, men det är svårt att få en överblick över informationen. BISS hämtar data från verksamhetskritiska system och bearbetar datan så att den är jämförbar. BISS skapar tydliga och överskådliga rapporter som kan användas som beslutsunderlag.

BISS är en molntjänst. Våra kunder betalar en låg månadskostnad som inkluderar en komplett lösning för företagets Business Intelligence. Månadskostnaden är fast och utan dolda kostnader som till exempel nya krav på hårdvara vid uppgraderingar.

Fördelar med BISS jämfört med traditionella beslutsstödsystem

  • En helhetsleverantör
  • ­Låg, fast månadskostnad
  • Snabb implementation
  • Stabil drift
  • Ingen IT-kompetens krävs

BISS Retail

BISS Retail är ett branschspecifikt beslutsstöd för detaljhandeln. Det ger tillgång till information och detaljerad kunskap för att optimera marginaler och internt svinn.

Med BISS Retail kan man analysera lagerhantering, orders, försäljning och annat som är specifikt för varje företag. Man kan exempelvis optimera försäljningen och få detaljerad kontroll över internt svinn. Med BISS Retail får man samma fördelar som med standardversionen av BISS. Även BISS Retail är en del av vår trygga molnlösning.

BISS Kommun

BISS Kommun är en branschspecifik lösning för kommuner. BISS Kommun är en beprövad lösning med kopplingar till en mängd verksamhetssystem som ofta används på kommuner.

Med BISS Kommun kan man få kontroll över kommunens alla verksamheter. Information kan enkelt hämtas från alla verksamhetssystem, till exempel ekonomi, personal, budget och prognos, skola, vård och omsorg samt teknik.

Snabb implementation

BISS molnlösning innebär att all teknisk infrastruktur finns på plats. I kombination med vår expertis genererar systemet affärsnytta snabbare än något annat BI-system. Redan inom 2-8 veckor kan man använda BISS i sitt dagliga arbete.

Erfarenhet och kompetens

Vi har infört BISS och andra BI-lösningar på många företag och organisationer. Vår erfarenhet tillsammans med våra färdiga rapporter och moduler gör att vi snabbt och kostnadseffektivt kan implementera BISS. Med våra branschspecifika lösningar för retail och kommun kan vi erbjuda en helt färdig lösning som är än mer anpassad till olika verksamheter.

Efter införandet

Alltid korrekt och uppdaterad information

Med BISS får alla i organisationen tillgång till korrekt och uppdaterad information. Ni bestämmer själva vilka medarbetare som ska kunna ta del av de olika rapporterna. Ni kan ge obegränsat antal medarbetare möjlighet att ta del av beslutsunderlaget i BISS utan att det kostar något extra.

I BISS finns ad hoc-rapporter, dashboards och många andra typer av rapporter. Ni kan själva skapa egna rapporter utan teknisk personal. Det innebär att ni snabbt och flexibelt kan få fram rätt beslutsunderlag utan att vara beroende av en IT-avdelning eller av konsulter.

Vi tar ett helhetsansvar för allting som rör driften av BISS. Er data är alltid trygg hos oss i våra säkra datahallar i Sverige.