Databricks

Data Lakehouse Arkitekturen

Ett Data Lakehouse kombinerar det bästa från Data Warehouse- och Data Lake-arkitekturerna i en och samma lösning
October 26, 2021