Hur skapar man värde från IoT data

Hur skapar man värde utifrån sin IoT data?

May 18, 2020

Internet of Things (IoT) enheter har funnits länge, enligt Wikipedia fanns den första apparaten uppkopplad till nätet redan 1982 (https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things), även om termen IoT myntades först långt senare.

Två exempel på att skapa värde från sina enheter;

1. Enheten skapar en ”action”, tex skickar ett SMS till användaren om att strömmen har gått i stugan eller att ett fönster är öppet osv.

2. Samla in data från många enheter över tid, för att analysera och hitta mönster i detta data.

Personligen finner jag 1 väldigt användbart (använder det själv ett av exemplen ovan), men 2 är betydligt mer intressant och potentiellt mer värdeskapande. Många användningsfall är dessutom resurssparande och värdeskapande vilket så klart är bra både för organisationers resultat och miljön.

Alternativ 2 är mer komplicerat, kräver att man samlar in data över en längre tidsperiod samt ofta att man har kunskaper i maskininlärning (ML) för att hitta dolda mönster. Men vilken nytta man kan skapa när man hittar dessa mönster!

Exempel;

-          Utvärdera olika byggtekniker för att se vilka som är mest energibesparande på riktigt. Sen utökar man beräkningen till att ta hänsyn till hela produktionskedjan.

-          Minska svinn i butiker genom att följa upp temperaturer under hela leveranskedjan och åtgärda problem.

-          Förbättra verkningsgraden i kyl / frys, genom att övervaka avfrostning, övertäckning, att luckor är stängda osv.

-          Serva fordon när det behövs, istället för enligt serviceschema (det finns många underkategorier här)

-          Utnyttja kontorsytan bättre, genom att analysera hur människor rör sig, vilka områden de undviker, mm.

Några av dessa har vi redan medverkat, och andra vill vi medverka i. Det är lättare att komma igång än man kanske tror, ni har säkert redan idag en massa enheter som skickar data till er.

BizOne hjälper organisationer att samla in, strukturera och analysera data. Kontakta oss så berättar vi mer!