Vad bör man leta efter i ett budget- och planeringsverktyg?

Fortfarande idag så är budget- och prognosprocessen i många företag och organisationer en manuell process baserad på olika Excel-ark som skickas runt i verksamheten. Processen är ofta tidskrävande och det kan vara svårt att följa hur budgeten eller prognosen växer fram. Upplever ni att processen kring budget- och prognos blivit svår att hantera eller kraven […]

Ämne: BI-verktyg

MicroStrategy: Unleashing the power of Transaction Services.

MicroStrategy Transaction Services is a very powerful tool that provides write-back capabilities from Report Services Documents both through Mobile BI Apps and Web-based DHTML documents. It allows users to update data, insert new information or delete existing records from the database. Many companies that are using MicroStrategy don’t fully realize how amazing this tool is […]

Ämne: BI-verktyg

Data Mining för Handeln del 3 Sortimentsoptimering

Sortimentsoptimering är ett stort och komplext ämne; den akademiska forskningen inom området är omfattande (se till exempel en överblick här) och linjeverskamhet förutsätter oftast hela avdelningar som sysslar med denna sorts analys. Grovt kan man definiera tre delområden: Produkturval – vad som levereras till butik Prisjustering – intäktsoprimering Hyllgeometri – placering i butik Data för […]

Ämne: Avancerad Analys

Machine learning for your business

With all the hype around big data, machine learning, and data science, it’s difficult to see how and where these concepts give your business the advantage. This blog post is to help you discover and imagine ways to take advantage of machine learning, and data mining in general. It isn’t about how to do machine […]

Ämne: Avancerad Analys

Google Analytics bugs, use with care

Google analytics is a great free tool that’s amazingly useful, but you must be careful to avoid some easy to misinterpret spots and bugs in the tool. Yesterday on The Moz Blog some of common issues were described, click here to read it. Two issues to watch out for mentioned in the post are Sample […]

Ämne: Avancerad Analys

Öka marginalen med datadrivna beslutsunderlag

Genom att använda analytiska metoder till att skapa datadrivna beslutsunderlag, kan man förbättra sina marginaler. Att implementera en lösning där man utnyttjar den lättåtkomliga data som de flesta organisationer redan har på plats kan man snabbt få positiva resultat, och det behöver inte vara dyrt eller tidskrävande. Ett bra sätt att komma igång är att utnyttja […]

Ämne: Avancerad Analys

Enkel textanalys av politiska tweets

Vi kommer i detta blogginlägg titta på ordfrekvenser i svenska tweets som har att göra med svensk politik och kommande val. Angreppssättet återges i flödesschemat nedan: Verktyg Vi på BizOne brukar använda Python-språket som grundverktyg för denna typ av analys. Hög interaktivitet ställer krav även på GUI; för oss är det fantastiska ramverket IPython och dess […]

Ämne: Avancerad Analys

Befolkningsdata från SCB med Pentaho

SCB tillhandahåller ett API för att hämta statistiskt data gällande Sverige. Bland annat finns befolkningsdata för alla län och kommuner i landet att hämta, grupperat på årtal. Vi kan med hjälp av Pentaho Data Integration (PDI) utvinna detta data, och med några små trick vi vill dela med oss av strukturera upp datat på ett […]

Ämne: BI-verktyg

Understanding Your Customer Base: Tenure

Tenure Tenure is the measurement of the amount of time a person is your customer, or in other words it’s the age of a customer in your system. Calculating Tenure For the already churned customer tenure is the difference between the time the customer was lost and the time the customer was acquired, and for […]

Ämne: Avancerad Analys

Marknadsföring i den digitala kanalen

Enligt Gartner är den rådande trenden i organisationer att de investerar allt mer av sin marknadsbudget i den digitala kanalen. Denna förändring är inte så konstig, då det ligger i både organisationens och kundens intresse att informationen finns lättillgänglig och samlad digitalt. Kunder vill kunna få en snabb koll på erbjudande, kunduppgifter mm. Man vill också ha en enhetlig […]

Ämne: Avancerad Analys