BI Strategi

Utan en genomtänkt BI Strategi, blir det svårt att styra, prioritera och utvärdera sina investeringar inom området. Ta stöd från oss för att driva ert BI Strategiprojekt.

Förutsättningar

BizOne har hjälpt många organisationer att implementera sina Business Intelligence lösningar och strategier. Det som kännetecknar en framgångsrik lösning är kombinationen av rätt teknik med en förståelse av organisationens behov och strategi.

Ofta är det långsiktiga målet att bli en genuint datadriven organisation. Utöver att man kanske behöver lära sig att använda nya verktyg, så är det minst lika viktigt att ta till sig nya sätt att resonera, fatta beslut och driva den dagliga verksamheten.


Hur mogen är er BI Organisation?

Modellen nedan beskriver vår metod för att utvärdera hur mogen er BI organisation är.

Modellen är inspirerad av Gartner’s “ITScore Maturity Model” (Gartner 2012).

Varför bli en Data Driven Organisation?

Att vara datadriven innebär att man i stor utsträckning använder sig av data i sitt dagliga arbete och som underlag för beslutsfattande. Hur har jag presterat idag? Vad tycker våra kunder? Hur påverkade våra förändringar resultatet?

I en datadriven organisation utgår man primärt från analys och sekundärt från magkänslan (istället för det omvända). Vi går på vad vi faktiskt skapar för värde, istället för att gissa. Prestation belönas utifrån vad vi faktiskt vet, istället för vad vi tror och känner. Data används inte bara för att skapa värde för oss, men även för att skapa värde för våra kunder.

Låt oss diskutera hur vi kan hjälpa er att ta fram en BI Strategi!