BI Outsourcing

BI Outsourcing

Maximera nyttan av er Business Intelligence investering, genom att låta oss ta hand om drift och förvaltning. BI lösningar kräver specifik kompetens, vilket vi tillhandahåller. Majoriteten av våra helhetskunder har idag sina lösningar i molnet, men vi tar även applikationsdrift för lösningar som ni har ”on-prem” eller i någon annans datorhall. Vi hjälper er inte bara med driften, utan även med löpande vidareutveckling.

  • Säkerställ att det alltid finns resurser på plats
  • Vi har experter på just Business Intelligence, ETL och Advanced Analytics
  • Övervakning av ETL sker från vårt bolag i Thailand, tidsskillnaden innebär att vi ofta kan åtgärda problem innan ni kommer till kontoret
  • Färdiga processer för hantering av supportärenden, och vidareutvecklingsärenden
  • Fast månadskostnad för drift, löpande för vidareutvekling
  • Sitt inte på dyra resurser med begränsat utnyttjande

Molnlösningar

Vi har lång och positiv erfarenhet av att jobba med molnlösningar för business intelligence. Läs mer om våra erfarenheter och molntjänster.