Information om behandling av personuppgifter

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, och kompletterande nationell lagstiftning lämnar BizOne följande information för behandlingen av dina personuppgifter.

Ändamål och rättslig grund

Personuppgifterna, dvs. din e-postadress, samlas in och används för att leverera våra nyhetsbrev till dig som prenumerant. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke.

Hanteringen av och skyddet för personuppgifterna

Din e-postadress sparas hos BizOneså länge du väljer att prenumerera på nyhetsbrevet. Uppgifterna skyddas med relevanta tekniska och organisatoriska åtgärder.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Vidare har du rätt att under vissa förutsättningar få dina uppgifter raderade.

Personuppgiftsansvarig

BizOne, newsletter@bizone.se, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.