Befolkningsprognos

Gör som Värmdö kommun och använd vår moderna tjänstebaserade lösning för kommunens befolkningsprognos. Intuitivt gränssnitt med färdiga analyser och prognoser. Lösningen levereras som en tjänst, där prognosskapandet ingår och kräver inga IT eller statistikkunskaper. Med hjälp av vår innovativa lösning, så kan förvaltningarna i kommunen själva ta fram och analysera förändringar för att planera, t.ex. behov av skolor, äldreboenden utifrån ett mycket enkelt gränssnitt.

Kontakta oss för att få en demo


Värmdö kommun har varit delaktiga i utvecklingen av lösningen, och fortsätter att ge värdefull input för att säkerställa att vi ger maximal nytta till våra kunder.

Vill du ha en demo, prisuppgift eller testa själv?

Hur funkar det?

Befolkningsprognos är en tjänstebaserad lösning som riktar sig till kommuner. Prognosen skapas med hjälp av moderna metoder, där vi använder BEFPAK, nativitet och mortalitet kopplat till kommunen, nybyggnationsplaner, mm. Lösningen ger kommunen möjlighet att utifrån beprövade och validerade statistiska prognoser grafiskt och interaktivt analysera befolkningsutvecklingen per Nyko 6 område under 15 år framåt i tiden. Eftersom det är en tjänst behöver Ingenting installeras, inga servrar eller mjukvara behöver upphandlas och ingen IT personal behöver vara inblandad. En annan fördel är att man som användare får fortlöpande förbättringar och analyser, utan att man behöver uppgradera sin miljö.

I lösningen har man möjlighet att själv välja till exempel olika åldersintervall man vill analysera, en fråga kan vara hur många sexåringar kommer vi att ha om fem år, och var i kommunen kommer den största ökningen eller minskningen att ske?

Den data som skapas av tjänsten ägs av kommunen.