Legacyleverantörer på BI marknaden 2019?

Det finns en uppsjö av olika BI-verktyg på marknaden idag, som alla har sina för och nackdelar. Tydligt från vårt perspektiv är att; Det skall vara enkelt att bygga egna analyser och svårt att göra fel Visuella rapporter är oftast att föredra, finns förstås undantag Det måste gå snabbt att få svar! Man måste ha […]

Ämne: Business Intelligence

Managing partitions dynamically in SSAS Tabular

How to manage partitions dynamically in SSAS Tabular.   Partitioning your fact tables is a very good way of decreasing processing time when you load data into these tables. Often there is no need for processing the entire fact table every day, likely only the most recent data has changed in the underlaying table. Let’s […]

Ämne: Business Intelligence

Reducera minnesförbrukningen i SSAS Tabular med IsAvailableInMDX

Vad är IsAvailableInMDX? IsAvailableInMDX är en kolumnegenskap som är tillgänglig i Azure Analysis Services samt SQL Server Analysis Services 2017. Denna egenskap bestämmer huruvida attributhierarkier ska byggas på en kolumn, vilket kan vara väldigt kostsamt när det kommer till prestanda och minne beroende på antal rader i en tabell. Om IsAvailableInMDX är satt till false på […]

Ämne: Blogg

Spotlight on Databricks

We see an increasing adoption of Big Data, Machine Learning (ML) and Artificial Intelligence (AI) in the market. One of the main drivers for this are the changes in how the solutions are implemented, from on-prem, which has been a huge hurdle for lots of companies out there, to cloud. As we all know, Big […]

Ämne: Avancerad Analys

Azure #1 för BizOne

Det står utom tvivel att det finns många fördelar med att lägga sina analytics lösningar i molnet. Man kommer att kunna hålla en mycket högre innovationstakt, man kan skala upp och ner efter behov, man får tillgång till att testa nya teknologier snabbt och billigt, osv. Men, när man kommer till att implementera lösningarna ”på […]

Ämne: Business Intelligence

Part 2: Converting Roles

Blog series: Part 1. Mutlidimensional vs Tabular Introduction on using xslt Converting data source Part 2. Converting Roles Part 3. Converting Dimensions (coming soon) Part 4. Converting Relationships Part 5. Converting Hierarchy Part 6. Converting Measures Part 7. Converting Calculated Measures (Name, Basic Calculation) In the first part of our series we compared the technical […]

Ämne: Business Intelligence

Migrating SSAS Multidimensional Cubes to Tabular

Blog series: Part 1. Mutlidimensional vs Tabular Introduction on using xslt Converting data source Part 2. Converting Roles (coming soon) Part 3. Converting Dimensions Part 4. Converting Relationships Part 5. Converting Hierarchy Part 6. Converting Measures Part 7. Converting Calculated Measures (Name, Basic Calculation) Microsoft Azure Analysis Services is a fully managed platform as a […]

Ämne: Business Intelligence

Befolkningsprognos som tjänst – kommuner

Vi står inför stora demografiska utmaningar de kommande åren, vilket innebär att kommunerna behöver så bra underlag som möjligt för att förutspå behov av skola, förskoleplatser, äldreomsorg mm. För att kunna planera med långa horisonter tror vi att man förutom väldigt bra prognoser, som dessutom behöver ha ett lättanvänt gränssnitt.       BizOne har […]

Ämne: Business Intelligence

GDPR and Microsoft’s Data Discovery and Classification

On the 25th of May, countries across the European Union will begin enforcing the General Data Protection Regulation (GDPR). This change will not only affect how businesses in the UK and EU operate but also outside of the EU. This means any company who interacts with EU businesses’, residents’ or citizens’ data must conform with […]

Ämne: Business Intelligence

BizOne blir Microsoft Gold Partner inom Analytics

BizOne fortsätter att satsa på Microsoft och deras starka erbjudande inom Analytics. Vi är stolta över att nu ha uppnått guldnivån som analytics partner, vilket man gör genom att dels ta ett antal certifieringar men framförallt kunna visa på starka kundreferenser. Under de senaste åren har vi implementerat flera framgångsrika Microsoft baserade Business Intelligence projekt, framförallt […]

Ämne: Business Intelligence