Azure #1 för BizOne

Ämne: Business Intelligence

Det står utom tvivel att det finns många fördelar med att lägga sina analytics lösningar i molnet. Man kommer att kunna hålla en mycket högre innovationstakt, man kan skala upp och ner efter behov, man får tillgång till att testa nya teknologier snabbt och billigt, osv.

Men, när man kommer till att implementera lösningarna ”på riktigt”, dvs när man går från innovation till produktion ställs höga krav på utvecklarna för att få en hållbar och fungerande lösning. Ofta ligger utmaningarna kring säkerhet, drift och arkitektur. Vi och många med oss (läs bl.a. denna artikel i IDG ”Nu måste konsulterna välja…”) har insätt att man måste fokusera för att leverera största möjliga nytta för kunderna.

Av de molnleverantörer vi stöter på i praktiken här i Sverige är Microsoft Azure och Amazon Web Services (AWS) helt dominerande, med Google som en utmanare.

Efter att ha byggt flera analyticslösningar på AWS och Azure, har vi valt vår häst – Microsoft Azure, då vi tror att deras erbjudande från Office 365 och Power BI till Azure ML och Azure IoT är det som passar flest svenska organisationer, har störst partnernätverk och bäst balans mellan innovation och erbjudande.

Vi har ett starkt Azure erbjudande då vi både tar fram arkitektur, utvecklar och driftar analytics lösningar på plattformen. Vi är övertygade om att vi genom vårt fokus, kan leverera bättre och mer värdeskapandelösningar till våra kunder, nu och i framtiden! Som ett bevis på vårt fokus, är vi Microsoft Gold Analytics och Silver Cloud Platform partner.