Befolkningsprognos som tjänst – kommuner

Ämne: Business Intelligence

Vi står inför stora demografiska utmaningar de kommande åren, vilket innebär att kommunerna behöver så bra underlag som möjligt för att förutspå behov av skola, förskoleplatser, äldreomsorg mm. För att kunna planera med långa horisonter tror vi att man förutom väldigt bra prognoser, som dessutom behöver ha ett lättanvänt gränssnitt.

 

 

 

BizOne har därför tagit fram en helt ny, modern lösning som bygger på avancerad statistik (machine learning) i kombination med best practice inom användbarhet, för att tillgängliggöra prognoserna ner på nyko 6, på ett sätt som gör att förvaltningarna själva kan analysera kommunens befolkningsförändringar. Lösningen har utvecklats i samarbete med forskare från Uppsala Universitet, exjobbare från KTH och ett antal kommuner.

För att göra det så enkelt som möjligt erbjuder vi lösningen som SaaS (Solution as a Service) vilket innebär att man själv inte behöver installera någon mjukvara, och att man fortlöpande kommer att kunna ta del av förbättringar som föreslås och prioriteras av användarna. Lösningen ligger i Microsoft Azure och användargränssnittet baseras på Microsoft Power BI, vilket medför att man har en av marknadens säkraste och bästa (enl. bland annat Gartner) lösning i botten.

Låter det intressant? Anmäl dig till vårt webinar och läs mer här.