Talend Gold partner

Ämne: Data Integration

Vi har använt oss av open source verktyg för Business Intelligence utveckling sedan 2008, då vi tog fram vår första BI SaaS lösning. Då, för nästan tio år sedan gjorde vi en genomlysning av marknaden och kom fram till att komponenterna för dataintegration och ETL var betydligt mer mogna än motsvarande för analys och rapportering. Mycket har hänt sedan dess och flera av verktygen som fanns då, finns inte längre och nya har kommit till. Just detta är självklart en viktig aspekt att ta hänsyn till när man själv står inför valet av ett nytt verktyg, kommer de att finnas kvar och supporteras inom de närmsta x åren.

Vårt verktygsval gällande ETL var då som nu Talend, ett lyckat val. Talend är nu noterat på Nasdaq, har en växande kundbas och är ledare i Gartners Magic Quadrant för Data Integration. Det som i mina ögon gör Talend extra intressant är att man har ett tydligt fokus på data integration. Man har komponenter för att hantera alla typer av utmaningar – ETL, data kvalitet, realtidsintegration (ESB – Enterprise Service Bus), Big Data och Master Data Management. Alla dessa komponenter hanteras i enterpriseversionen (som är en prenumerationslicens) via gemensamma gränssnitt och övervakas från en gemensam administrationskonsol. Produkterna finns också tillgängliga i community version, där man kan ladda ner och använda kostnadsfritt.

Jag är därför väldigt glad att kunna berätta om att vi nu är en Talend Gold partner och att vi är redo att hjälpa nya och befintliga kunder med sina utmaningar kring data integration.