Så strukturerar du indata till Power BI

Ämne: BI-verktyg

Vår bloggserie om att koppla Power BI till Google Sheets
Del 1: Att använda Google Sheets som datakälla till Power BI
Del 2: Så strukturerar du indata till Power BI
Del 3: Så kopplar du Power BI till Google Sheets
Del 4: Publicera visualiseringar online med Power BI

Del 2: Så strukturerar du indata till Power BI

Det vi kommer göra i det här relativt enkla exemplet är att skapa en stor faktatabell (som dock kommer vara uppdelad på flera flikar i Google Sheets). Till att börja med måste vi välja vad vi ska mäta, över vilka dimensioner och på vilken granularitet, alltså; Vilken är den lägsta detaljnivån i datat?

I det här fallet vill  vi mäta vanor (fakta) över tid (dimension), och vi väljer ”En dag” som lägsta granularitet. Faktatabellen kommer struktureras på samma sätt som när vi gör pivot tabeller i Excel: Fält som kolumner och fakta för ett specifikt datum läggs som en rad. Så här ser det ut:

Separera fakta i flera flikar för bättre användarvänlighet

I Power BI hamnar alla fält i en tabell i en enda stor ”mapp” i gränssnittet. För tillfället finns ingen möljighet att kategorisera fält i mappar i gränssnittet. Därför bör man separera fakta i kategorier, där varje kategori hamnar som en tabell under en flik. I detta fall har vi separerat data i kategorierna ”Exercise”, ”Weight”, ”Health” och ”My day”. I Power BI kommer dessa tabeller hamna i fält-sektionen. Till höger ser du hur det kan se ut (dock ej exakt dessa kategorier).

Här kan du se hela datasetet som vi skapat:
Life data with sheets Exercise, Weight, Health and My Day
Time dimension (see below)

Man behöver en Tidsdimensionstabell

En tidsdimension är i praktiken en tabell som för varje datum ger ytterligare användbar information, exempelvis veckodag, år, månad och veckonummer. Det kan också vara mindre uppenbara fält som är användbara, såsom ”Antal dagar bakåt i tiden”, vilket gör det möjligt att skapa bra tidsfilter som exempelvis ”De senaste 30 dagarna”.

Självklart kan dessa kalkyleringar göras direkt i Power BI’s gränssnitt, men det är generellt en bättre idé att lägga dem i datalagret (= tabellerna) bland annat eftersom det ger snabbare körningar. Så här ser vår tidsdimensionstabell ut:

Några Google Sheets-kalkyler som kan komma till användning

(Byt [DATE CURRENT ROW] i nedanstående kalkyler mot cellen där datum är placerat)

  • Antal dagar bakåt i tiden = INT(TODAY() – [DATE CURRENT ROW])
  • Antal månader bakåt i tiden = -(((12 * YEAR([DATE CURRENT ROW])) + MONTH([DATE CURRENT ROW])) – ((12 * YEAR(TODAY())) + MONTH(TODAY())))
  • Antal veckor bakåt i tiden = -(INT(([DATE CURRENT ROW] – (TODAY() – WEEKDAY(TODAY(),2)))/7))

Till Del 3: Så kopplar du Power BI till Google Sheets

Vår bloggserie om att koppla Power BI till Google Sheets
Del 1: Att använda Google Sheets som datakälla till Power BI
Del 2: Så strukturerar du indata till Power BI
Del 3: Så kopplar du Power BI till Google Sheets
Del 4: Publicera visualiseringar online med Power BI

Save

Save

Save