Så kopplar du Power BI till Google Sheets

Ämne: BI-verktyg

Vår bloggserie om att koppla Power BI till Google Sheets
Del 1: Att använda Google Sheets som datakälla till Power BI
Del 2: Så strukturerar du indata till Power BI
Del 3: Så kopplar du Power BI till Google Sheets
Del 4: Publicera visualiseringar online med Power BI

Del 3: Så kopplar du Power BI till Google Sheets

Nu är det dags att suga in data till Power BI!

Steg 1: Publicera Google Sheets till en webbsida

 1. Dela Google Sheets-dokumentet. Välj ”Anyone with the link can VIEW”
 2. Publicera Google Sheets-dokumentet till en webbsida: Välj “File” => “Publish to the web”
 3. Välj “Entire document” och “Web page”, klicka “Publish”
 4. Kopiera URL:en för varje flik till t.ex. Notepad. Dessa ska användas som källor i Power BI.

Steg 2: Ta in datan i Power BI

 1. Öppna Power BI Desktop och skapa en ny fil
 2. Klicka på ”Get data” i toppmenyn och välj ”Web” som källa
 3. I dialogrutan klistrar vi in URL:en för ”Exercise”-tabellen:
 4. I dialogrutan ”Navigator”, notera att din data ligger i ”Table 0”. Kontrollera tabellen och klicka på ”Load”.
 5. Nu har du laddat din första tabell. I Fält-listan kommer du se något i stil med nedanstående bild. Vi byter namn på till ”Exercise”.
 6. Vi gör samma procedur för de andra 4 tabellerna.

Steg 3: Definiera metadata och snygga till dataset

Nu har vi laddat 5 tabeller men det finns ett antal problem: Kolumnnamnen är inte samma som i ursprungstabellerna, det finns kolumner som saknar data och alla fält är definierade som textsträngar:

 1. Klicka på ”Edit queries” i toppmenyn och följande fönster öppnas:
 2. Vi väljer tabellen “Exercise”
 3. Välj “Use First Row As Headers”. Till höger dyker nu “Promoted Headers” upp i rutan “APPLIED STEPS”. Om man gör ett misstag kan man ångra steg här.
 4. Ta bort första (tom) och andra kolumnen (radnummer) samt alla tomma kolumner till höger
 5. Korrigera decimal-kolumner om det finns. Power BI använder komma i sitt decimalformat, så om ’.’ används (vilket det gör i Google Sheets) måste man göra en ”Replace Values” som finns under fliken ”Transform”. Vi ändrar alla komman till punkter i kolumner med decimaltal, och därefter ändrar vi typ på vi dessa kolumner til ”Decimal number”.
 6. Övriga kolumner, inklusive DateKey ska vara ”Whole Number”
 7. Vi gör samma procedur för övriga tabeller.
 8. Klicka på ”Close and Apply”

Nu är all data i ett rent och bra format. Power BI kommer själv förstå att Datekey är den gemensamma nämnaren och gör automatiskt en ”join” av alla tabeller med detta som nyckel. Fältkolumnen ser nu ut som bilden här till höger.

Nu kan vi skapa några visualiseringar och rapporter!

Till del 4: Skapa några visualiseringar och rapporter

Vår bloggserie om att koppla Power BI till Google Sheets
Del 1: Att använda Google Sheets som datakälla till Power BI
Del 2: Så strukturerar du indata till Power BI
Del 3: Så kopplar du Power BI till Google Sheets
Del 4: Publicera visualiseringar online med Power BI

Save

Save