Ladda ner vår whitepaper: BI Strategi & organisation

Ämne: BI-strategi

Läs mer om våra tjänster relaterade till BI Strategi och organisation

Vi kan hjälpa er att ta fram och implementera en BI StrategiWhats_the_big_picture

BizOne har genom åren hjälpt många kunder att framgångsrikt implementera sin Business Intelligence lösning. Detta kräver inte bara teknisk utveckling utan också en tydlig koppling till organisationens strategi och behov. Samt att människor förstår hur och varför man ska använda Business Intelligence. Helt enkelt en väl genomtänkt BI Strategi och organisation.

Målet med arbetet är att bli en på riktigt datadriven organisation. Att nå dit är en mognadsprocess, som kräver vilja, fokus och ett gediget arbete. Förutom att lära sig nya verktyg måste ofta stora delar av organisationen lära sig nya sätt att tänka, fatta beslut och genomföra sitt dagliga arbete.

Hur mogen är er Business Intelligence organisation?

Modellen nedan illustrerar en organisations mognadsgrad vad gäller Business Intelligence. Modellen är inspirerad av Gartners ”ITScore Maturity Model” (Gartner 2012).

Vart befinner ni er på mognadskurvan?

Organisationens Business Intelligence mognad

Vad skulle ni vinna på att bli en riktigt datadriven organisation?

Vägen till en datadriven organisationI en datadriven organisation är data en integrerad del i varje medarbetare dagliga arbete och beslutsfattande. Hur har jag och vi presterat idag? Vad tycker kunderna om dagens leverans? Vilket genomslag fick de ändringar vi genomförde igår?

I en datadriven organisation mäts och drivs arbetet utifrån data istället för magkänsla. Vi styr mot det som faktiskt skapar värde, istället för det som vi tror skapar värde. Prestationer belönas utifrån det vi vet istället för det vi tror. Och data används inte bara för att skapa värde för oss själva, utan även för våra kunder.

Vad skulle detta innebära för er organisation?

Glöm inte att ladda ner vår whitepaper ovan, som går mer på djupet på hur man kan arbeta för att skapa och implementera en ny BI Strategi och organisation.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi skulle kunna bidra till ert arbete med en genomtänkt BI Strategi och Organisation!