Business Intelligence: 3 operativa råd för att lyckas

Ämne: BI-strategi

Detta är den tredje och sista delen i vår serie som fokuserar på hur man säkerställer succé i sin Business Intelligence implementation. Du har väl inte missat de två första delarna i den spännande trilogin?

Värdet av en Business Intelligence lösning beror i slutändan på nyttan den ger slutanvändarna. Det är lätt att tro att geniala rapporter och verktyg per automatik kommer leda till spridning och användning ute i organisationer. Men vanor är svåra att bryta och det är inte alltid som medarbetarna förstår nyttan med BI-lösningen.

Här kommer tre operativa råd för att undvika att falla i denna fälla.

1. Arbeta iterativt. Leverera ofta.

Den stora utmaningen i all produktutveckling är att leverera det som de tänkta användarna faktiskt behöver. Det gäller kanske i synnerhet Business Intelligence eftersom det ofta inte funnits något motsvarande system tidigare. Behoven av information förändras kontinuerligt och snabbt.

Vi rekommenderar därför våra kunder och eftersträvar i våra projekt att arbeta iterativt. Inom Agile och Lean pratar man ofta om ”sprintar”.  Detta är naturligtvis inget nytt för de flesta som arbetar med utveckling idag. Varje iteration leder till leverans. Många små leveranser innebär många tillfällen till diskussion – ”Är vi på rätt väg?” – och feedback från användarna.

Att arbeta agilt är den bästa projektmodell vi känner till idag. Utvecklingsteamet kan snabbt styra om utvecklingen innan man spenderar tid på onödiga saker som inte kommer användas. Vi arbetar med ”lätt ryggsäck”, har ett fåtal konkretiserade leveranser att arbeta med, och säkerställer hög effektivitet och maximalt kundvärde.

Alla involverade får känslan av att vi kommer framåt vilket skapar motivation både bland utvecklarna själva och i övriga organisationen. Det finns många exempel på motsatsen –  fleråriga BI-projekt som knappt levererat en enda funktion till slutanvändarna.

2. Följ en vägkarta i Business Intelligence utvecklingen

”Nu är det väl ändå dags att börja utveckla!?”, kanske du tänker.

Absolut, gör gärna det! Men under tiden – lägg också lite arbete på att ta fram en grov plan, som ger en övergripande bild av utvecklingen under de närmaste 3 – 12 månaderna. Planen ska inte vara skriven i sten, utan uppdateras varje utvecklingscykel för att avspegla nya insikter och behov hos utvecklare och framförallt – hos slutanvändarna.

Planen ska helst inte vara mer än en sida lång för att få en snabb överblick. På så sätt utgör den ett utmärkt instrument för att diskutera och kommunicera prioriteringar med olika parter i organisationen.

3. Diskutera med slutanvändarna ofta. Helst varje dag!

Det finns många anledningar till detta. Förutom att det brukar skapa en god stämning så innebär det att man gör rätt saker den mesta tiden. Även om man arbetar i exempelvis cykler om två veckor finns risken att arbeta med fel saker.

En bonus av kontinuerlig diskussion är också att det brukar leda till att användarna i ännu högre grad börjar testa och dra nytta av lösningarna.

Vi är naturligtvis väldigt nyfikna på vilka utmaningar ni står inför. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri konsultation. Vår förhoppning är naturligtvis att det kan leda till ett fruktbart samarbete. Det ska vi inte sticka under stolen med.

Lycka till i era framtida Business Intelligence projekt!

Om du inte läst våra tidigare blogginlägg om hur man lyckas med Business Intelligence så hittar du dem här:

Här är några användbara länkar om du vill läsa mer om strategi relaterat till Business Intelligence

En kort och koncis introduktion till BI Strategi:
SAS Institute: How to create a Business Intelligence Strategy (PDF)


Andreas Granström är Business Intelligence konsult på BizOne med ett brinnande intresse för hur man kan skapa värde i organisationer genom data. Med bred erfarenhet av allt från utveckling till strategi och organisationsutveckling tycker han att det är extra kul att hjälpa kunder från ”ax till limpa” i Business Intelligence implementationen.
Ni når Andreas på andreas.granstrom@bizone.se