Business Intelligence: 3 strategiska råd för att lyckas

Ämne: BI-strategi

Vi fortsätter på vår serie om hur man lyckas med att implementera Business Intelligence i sin organisation. Läs ockås del 1 och 3 i den spännande följetongen:

I den första delen argumenterade vi för att fokusera på organisation istället för teknik i förberedelsen av en Business Intelligence implementation eller i analysen av nedslående resultat.

I detta blogginlägg följer tre strategiska lärdomar från många mer (och några mindre) lyckade Business Intelligence implementationer genom årens lopp.

Råd 1: Starta med en helhetsbild.

Inom dagens IT har Agile och Lean blivit centrala arbetssätt i många organisationer. Därför kan det vara lockande att hasta in i utvecklingsfasen för att börja ”testa sig fram” och lära sig längs vägen. Agile och Lean-metoder har definitivt sin plats, men i början av ett Business Intelligence projekt är det centralt att skapa en helhetsbild av projektet, eftersom vi måste göra ett par avgörande vägval:

– Vilka affärsscenarion ska vi uppfylla genom Business Intelligence? Det vill säga: Hur ska vi få avkastning på vår investering i BI?

– Vilka är våra viktigaste användare? Vad behöver de?

– Hur många användare ska systemet stödja på längre sikt?

– Hur mycket resurser kan vi spendera?

– Vilka tekniska plattformar passar bäst baserat på svaren på ovanstående?

Dessa frågor påverkar riktningen på Business Intelligence projektet (exempelvis vilka användare vi ska prata med i huvudsak) och viktiga frågor såsom val av teknikplattform, data-arkitektur och val av lämplig leverantör, alternativt interna kompetensbehov.

Skynda inte förbi detta arbete! Låt en erfaren medarbetare leda en gedigen förstudie, och ta in råd från de som gått vägen förut. Det kostar inte så mycket att ta sig tid att tänka lite innan man startar Business Intelligence utvecklingen på allvar, jämfört med vad det kostar att byta plattform eller konstatera att man missat en viktig affärsmöjlighet i ett senare skede.

Råd 2: Involvera operativt ansvariga i ett ”BI-råd”

I Business Intelligence rådet sitter ansvariga för organisationens huvudfunktioner (exempelvis Ekonomi, Försäljning, Inköp, Marknad …) tillsammans med en Business Intelligence koordinator som representerar BI-utvecklarna och modererar rådet. Om BI-koordinatorn inte arbetar aktivt med utvecklingen bör man också ta med någon utvecklare från utvecklingsteamet. I Business Intelligence rådet diskuteras större vägval, prioriteringar i vägkartan och budget för framtida utveckling. Det finns tre huvudpoänger med rådet:

  1. Involvera. Involvering leder generellt till intresse och motivation att lära sig och en vilja att arbeta aktivt med Business Intelligence.  Involvering leder helt enkelt till användning och uppslutning bakom Business Intelligence verktygen.
  2. Prioritera rätt. BI-utvecklingen kan lätt kidnappas av lokala eldsjälar, vilket kan leda till en snedvridning av utvecklingen. Kanske har vi helt missat en enorm uppsida på Inköpssidan? Eldsjälar är fantastiskt och har mycket att tillföra, men i prioritering måste ”alla vara med”, som det så vackert heter.
  3. Skapa insikt och ideer. När operativt ansvariga sätter sig ner och på allvar tvingas tänka till kring Business Intelligence brukar det hända saker. Oanad potential kan upptäckas, och ge kraft åt BI-utvecklingen i organisationen.

Det kan vara svårt att få högt uppsatta personer att ta sig tid till BI-rådet. Men ju högre upp rådets medlemmar sitter, desto större genomslag brukar utvecklade Business Intelligence lösningar få i organisationen som helhet, eftersom rådets medlemmar har stor möjlighet att påverka och sprida entusiasm i sina respektive funktioner.

Råd 3: Tillgång till erfarna BI implementatörer, arkitekter och utvecklare

Erfarenhet. Gör. Skillnad.

Vare sig det rör sig om unga konsulter utan stöd, eller erfarna utvecklare som ska ge sig på BI för första gången så blir det sällan rätt första gången. Man brukar få det att fungera till slut, men det tenderar att bli snårigt, svårförvaltat och dyrt.

Se till att ha någon vid er sida som gått vägen förut. Kan ni anställa en erfaren arkitekt så är det naturligtvis fantastiskt. Om resurserna är knappa kanske det får räcka med några timmars rådgivning i veckan. Men detta kan göra all skillnad i världen för att ni ska få avkastning på er dyrbara Business Intelligence investering.

Vi är medvetna om att vi talar i egen sak här. Men kontakta oss gärna när Ni behöver tillgång till erfarna implementatörer, arkitekter och utvecklare 😉

Läs vidare! Här är del 1 respektive 3 i den spännande trilogin om hur man lyckas med Business Intelligence:

Här är några användbara länkar om du vill läsa mer om strategi relaterat till Business Intelligence

En kort och koncis introduktion till BI Strategi:
SAS Institute: How to create a Business Intelligence Strategy (PDF)


Andreas Granström är Business Intelligence konsult på BizOne med ett brinnande intresse för hur man kan skapa värde i organisationer genom data. Med bred erfarenhet av allt från utveckling till strategi och organisationsutveckling tycker han att det är extra kul att hjälpa kunder från ”ax till limpa” i Business Intelligence implementationen.
Ni når Andreas på andreas.granstrom@bizone.se