Varför misslyckas Business Intelligence projekt?

Ämne: BI-strategi

Läs också del 2 och 3 i denna spännande trilogi om hur man lyckas med Business Intelligence:

Konsulter och säljare inom Business Intelligence målar ofta upp bilden av ”guld och gröna skogar” för presumtiva kunder. Och för de flesta företag finns det naturligtvis en stor potential i en lyckad satsning på Business Intelligence.

Men med insyn i många Business Intelligence implementationer får vi ofta snarare bilden av ett nerbränt slagfält, med en uppgiven CIO, stressade utvecklare och trötta användare som fajtas med verklighetsfrämmande verktyg. Inte sällan har användarna vänt ryggen till BI-projektet och istället börjat skapa egna små lösningar (ofta i Excel).

I slutändan kan vi konstatera slöseri med dyrbara Business Intelligence resurser, tidsspill hos slutanvändarna, en specialistberoende organisation och stor variation i standarder runtom i organisationen. Kanske har du själv någon gång upptäckt att samma nyckeltal definieras på olika sätt runtom i er organisation?

Man måste inte alltid byta teknik. Ovan en Soyuz rymdstation från 60-talet.
Används fortfarande flitigt.

Misslyckad Business Intelligence beror sällan på felaktig teknik

Väldigt ofta hör vi både CIO:er, utvecklare och användare klaga på den tekniska lösningen. Några typiska kommentarer:

”Det för lång tid att utveckla rapporter i verktyget”

”Innan jag började här valde man den här teknikplattformen. Vi har investerat för mycket och nu sitter vi fast.”

”Varför ska jag titta på rapporter som är långsamma,
fula och inte går att lita på?”

Precis som ett fotbollslag som byter tränare för att bryta en negativ spiral startas ett nytt resurskrävande teknikbyte. Men eftersom arbetssätt och organisation kring Business Intelligence fortfarande är desamma sitter man snart i samma träsk igen.

Kom ihåg att redan för 15-20 år sedan hade många organisationer lyckade Business Intelligence lösningar med bred spridning och användning!

Vi säger inte att man aldrig ska uppdatera den tekniska plattformen. Men väldigt ofta ligger misslyckandets orsak snarare i hur man organiserat sig runt Business Intelligence utvecklingen. Här är några frågor som tydliggör vad detta innebär:

  • Hur fattar vi beslut om vad som ska implementeras?
  • Vilka involveras i idéstadiet, i planering och prioritering?
  • Vilken metod följer vi i utvecklingsarbetet?
  • Har vi den kompetens och erfarenhet som krävs för att implementera lösningen?
  • Hur säkerställs att vi följer bästa praxis (från engelskans ”Best practise”)?

En av våra kunder anlitade ett lag av konsulter för att implementera och underhålla sin legacy BI-lösning. Resultatet: Få leveranser, problem med datakvalitet och låg användningsgrad. Som ofta är fallet började man snabbt diskutera byte av teknisk plattform för att komma ur problemen. Glädjande för oss var att vi fick chansen att ta över arbetet innan det var slutfört – en stor utmaning naturligtvis – och på kort tid kunde vi med relativt små resurser få lösningen på fötter och börja leverera användbara rapporter. Varför då – jo för att vi fokuserade på följande punkter (kommer i nästa blogginlägg)

Läs också del 2 och 3 i denna serie blogginlägg om hur ni lyckas med er Business Intelligence implementation:

Här är några användbara länkar om du vill läsa mer om strategi relaterat till Business Intelligence

En kort och koncis introduktion till BI Strategi:
SAS Institute: How to create a Business Intelligence Strategy (PDF)


Andreas Granström är Business Intelligence konsult på BizOne med ett brinnande intresse för hur man kan skapa värde i organisationer genom data. Med bred erfarenhet av allt från utveckling till strategi och organisationsutveckling tycker han att det är extra kul att hjälpa kunder från ”ax till limpa” i Business Intelligence implementationen.
Ni når Andreas på andreas.granstrom@bizone.se