Avancerad analys som tjänst

Ämne: Avancerad Analys

Relativt ofta stöter jag på kunder som har ett konkret affärsbehov, där lösningen helt eller delvis är beroende av avancerad analys. Man har gjort en kalkyl på hur mycket man potentiellt skulle kunna tjäna eller spara på att få denna analys genomförd. Man har med andra ord ett bra underlag och vill komma igång.

Hur kommer vi igång, frågar man sig? Vi pratar med vår interna IT organisation!

Utmaningarna är i princip alltid dessa;

1. Informationen är spridd, delar av den kanske finns i ett befintligt datalager och delar utanför, dvs integration är en utmaning.
2. Infrastrukturen för att göra analysen finns inte på plats.
3. Att få tid från den interna IT organisationen är svårt och analysen blir inte prioriterad då den inte är ”IT kritisk” dvs det är inte något som ligger i IT organisationens SLA. Inget ont om IT, det är SLA man mäts på och får budget för.

Ok, vad göra istället? Vi talar med några mjukvaruleverantörer som är specialister på avancerad analys. Dessa vill förstås sälja licenser och projekt. Man börjar med upphandlingar, projektdefinitioner, kravspecar, mm.

Tiden rinner iväg… När man är klar kanske det ursprungliga syftet med analysen inte är aktuellt längre.

Vad skall man göra istället? Om man nu har en bra ide och en bra kalkyl, rekommenderar jag att man istället anlitar en konsult för att kunna genomföra analysen på ett par veckor. Använd er av en så kallad ”Data Scientist” som är en person med hela arsenalen i sitt verktygsbälte, från insamling, integration och lagring av data till att ta fram rätt statistiska modell för analysen. Detta arbete görs dessutom med fördel i någon av de många open source produkter som finns för ändamålet på marknaden, vilket medför att man kan undvika kostsamma investeringar i mjukvara.

När man sedan har utvärderat den ursprungliga iden utifrån den resulterande analysen kommer man kanske fram till att detta är något som alla inom organisationen behöver ha tillgång till. Då är det dags att ta upp dialogen med IT igen och kanske även ge dem en projektbudget? Visar det sig att analysen inte gav det man förväntade sig, har man istället sparat en hel del licenspengar som man kunde spenderat på ett bättre sätt.