Bizintel är numera partner till SAP

Ämne: BI-verktyg

Sedan en dryg månad så är Bizintel partner till SAP och genomgår just nu flera certifieringar.

Avsikten är att Bizintel ska agera som kombinerad återförsäljare och systemintegratör av framförallt SAP Business Analytics. SAP Business Analytics är en bred produktportfölj som framförallt representeras av Business Objects, men inkluderar även andra delar inom Business intelligence området.

Business Intelligence är Bizintels starkaste kompetensområde och vi kommer att förstärka vårt erbjudande med de övriga områden som finns inom SAP Business Analytics.

Inom SAP Business Analytics finns även:

  • Enterprise Information Management (Information Governance, Data Integration and Data Quality, Master Data Management, Event Processing, Content Management, Information LIfecycle Management)
  • Data Warehousing (SAP BW, Sybase IQ och SAP Hana)
  • Governance, risk and compliance
  • Enterprise Performance Management (benämns ibland även som Corporate Performance Management)
  • Analytic applications (färdiganpassade industri- och branschspecifika analyslösningar)

Som en första gemensam kampanjaktivitet kommer vi att erbjuda detaljhandeln ett färdigt ramverk för att bearbeta internt svinn baserat på Business Objects.

Framtida blogginlägg kommer att beskriva mer i detalj vad vi ser som starka kort i SAP’s erbjudande och hur vi ser på t ex att SAP uttalat att de ska bli nummer 2 på databassidan inom de närmaste åren med sin nya minnesdatabas som kallas Hana.