Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence 2012

Ämne: BI-verktyg

Nu har Gartner återigen släppt en av sina årliga rapporter som kallas ”Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms” (MQ). Den har av flera anledningar ett enormt massmedialt värde där företag och organisationer världen över lägger stort värde på vad, hur och på vilket sätt som Gartner uttalar sig om leverantörer inom Business Intelligence området.

Vi som varit i branschen en tid vet att den leverantörs oberoende och objektiva bild som Gartner förväntas ge av marknaden har ifrågasatts de senaste åren och det som framförallt favoriseras från Gartner i sin kvadrant är förmågan att exekvera. Exekveringen är till stora delar beroende av omsättningen och det gör det självklart svårt för nya och mindre leverantörer att placera sig i MQ. När det gäller hur långt till höger på axeln “Completeness of Vision” man kommer – som lika gärna kunde kallas ”Sales and Marketing Maturity” – avgörs mer eller mindre av hur mycket kanaler, framförallt egna, som finns ut på marknaden. Ingången för nya spelare på marknaden är via det nedre vänstra hörnet som benämns för ”Niche Players”. Intressant är att flera leverantörer inom den såkallade Open Source marknaden har synats, däribland Penatho som är Open Source marknadens starkaste Business Intelligence alternativ. Se nedan.

Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms 2012

Jag tänker inte ge mig på att kommentera hela rapporten utan istället kommentera vissa utdrag som är intressanta.

Gartner baserar sin hela undersökning genom enkäter från 1364 användare varav 1244 – alltså drygt 91% – är leverantörsreferenser. Eftersom det krävs minst 30 referenser från leverantören så är mycket baserat på hur många topp referenser du kan skaka fram och det i sin tur är självklart beroende på hur stor installerad bas man har.

Lite vad Gartner säger om några av de större leverantörerna:

IBM/Cognos
Får beröm för sin breda portfölj inom analysrelaterade produkter och tjänster även om de inte hade så mycket med varandra att göra! Viss integration avsaknas. Exempel på produkter som åsyftades är Cognos, SPSS, Netezza och uppenbarligen DataStage. Ingen tvekan om starka produkter, men avsaknad av integration finns.

SAP/Business Objects
Gartner säger att de för femte året i rad får sämsta betyg i kundnöjdhet. De får också kritik för att de låg under genomsnittet för BI-funktionalitet (på alla de 14 kategorier som de undersöker), prestanda, kostnad och otydlig ”roadmap”. Däremot rankar Gartner självklart SAP väldigt högt för ”Completeness of Vision” troligtvis beroende på att de agerar framgångsrikt och storslaget på en stor installerad bas.

Microsoft
Gartner både kritiserar och hyllar Microsoft för dålig integration i vissa av deras produkter respektive att deras produktlinje är billig samt i några fall erbjuder bra integration. De talar också väl om Microsofts In-memory angrepp som till stora delar baseras på framgången och utvecklingen med SQLServer. Däremot tycker Gartner att Microsoft brister i satsningen på mobila klienter.

MicroStrategy
MicroStrategy får istället rejält med beröm för sin mobila satsning och deras väl-integrerade arkitektur som också samtidigt får på skam för vissa val som gjorts för att upprätthålla den sammanhållna arkitekturen. Bl a kritiseras MicroStrategy för att inte vara den kompletta leverantören för alla – ”an all-things-to-all-people megavendor”.

Oracle
Även här får en stor leverantör dåligt betyg, faktiskt genomgående under snittet, av sina användare när det gäller funktionalitet, support och produktkvalité. Ändå så är just rik funktionalitet anledningen till att Oracle BI väljs av många tydligen, men då har inte hur lätt det är att använda verktygen och kostnaden någon avgörande faktor vid valet.

SAS Institute
Gartner har inte mycket gott att säga om SAS BI som de bl a rankar klart sämst när det gäller hur enkelt det är att installera, de är näst sämst när det gäller hur lättanvänt det är och återigen klart sämst när det gäller Dashboard funktionalitet. Gartner påpekar att SAS kostnader är höga.

Information Builders
Gartner hyllar Information Builders BI för dess funktionalitet, integration och skalbarhet. Dock så påpekar Gartner att Information Builders inte bara tappar marknadsandelar utan också tappar i omsättning.

Övriga
För några andra av den övriga leverantörerna som återfinns inom översta halvan inom MQ så säger man att:

  • QlikView har kunder som är väldigt nöjda med funktionaliteten och hur stor användbarheten är
  • Tibco Spotfire också får högt betyg av sina användare i hur lättanvänt vertyget är
  • Tableau för tredje året i rad får högsta betyg från sina användare och till viss del även Gartner för sin fortsatta tillväxt på 94% samt att de har höga betyg i de flesta av de 14 kategorierna.

En sak som jag tycker är både intressant och lovande då det behövs alternativ som rör om på marknaden är att Gartner förutspår bl a att den Open Source baserade Business Intelligence marknaden ska växa sig 5 ggr större under 2012. Där tror jag/vi återigen att Pentaho kommer att ta en stor andel av den marknaden.

Tyvärr så har inga SaaS specifika produkter tagits med alls.