Allt fler företag och organisationer använder molnbaserade lösningar för Business Intelligence

Ämne: BI-verktyg

Nu har vi äntligen kommit till situationen eller rättare sagt tidpunkten när Gartner skriver att fler företag använder molnbaserade BI lösningar eller kommer att börja med BI i molnet.
Det är många som lyssnar på Gartner och det är klart positivt när de nu tar upp detta, men vi som arbetat med Business Intelligence sedan mitten av 90-talet vet sedan länge vilka stora fördelar det ger för framförallt mindre och medelstora företag och organisationer.

Gartner har i sin rapport nämnt tre drivkrafter bakom viljan att köpa BI som tjänst.

1. Snabbare införande
BI som tjänst innebär ofta att funktionerna blir tillgänglig snabbare för verksamheten, i synnerhet om it-avdelningen har begränsningar i budgeten.

– Användare är ofta frustrerade över den långsamma införandet av nya BI-lösningar. Molntjänster uppfattas som snabbare alternativ i det avseendet och också billigare, även om det återstår att se.

Kommentar: IT-avdelningen har också alltför ofta en planeringshorisont som också gör att en trolig leverans ligger mycket längre fram i tiden än vad verksamheten och leverantörer kan ha en förståelse för.

2. Kostnadsbilden
Köpare tror ofta att tjänster är billigare, men det är inte säkert. Däremot belastar tjänster inte balansräkningen.

Kommentar: Det finns dolda kostnader för drift, underhåll, uppgraderingar, utveckling som sällan tas med i sin helhet när jämförelser beräknas.

3. Avsaknad av expertis
Molntjänster är ofta utformade så att de ofta har en slags inbyggd expertkunskap som kan hjälpa företag att dra nytta av verktygen

Kommentar: Risker förknippat med resurs- och kompetensberoenden är inte helt enkla att beräkna eller planera för. I en bra molntjänst ska dessa risker försvinna eller vara hanterbara. Till skillnad mot en IT-avdelning så måste leveransen av en molntjänst vara kontinuerligt på topp – annars sägs tjänsten upp och det kan ske på relativt kort tid.

Jag vill lägga till Skalbarhet.
Idag tycker jag att det finns ett inbyggt motstånd i den licensprissättning som traditionella BI-leverantörer har. Det kostar för mycket för företagen i rena licens- och underhållspengar när de vill öka antalet användare till merparten av företaget eller organisationen för att på så sätt få mer fördel av sin initiala BI-satsning. I de flesta molntjänsterna så betalar du för så mycket du behöver, både i funktionalitet och antal användare.

Jag är övertygad om att molntjänster inom bl a BI kommer att bli som med el från vägguttaget. Du ska inte som användare behöva fundera på hur eller på vilket sätt elen kommer till uttaget. Ju mer du använder desto mer kostar det och det finns tillgängligt när du behövt det.
Tekniken och tillvägagångssätt är underordnad – funktionen är det intressanta.