Pentaho Big Data Open Source

Ämne: Blogg

Pentaho har valt att släppa alla Big Data och NoSQL komponenter i Pentaho Data Integration som open source under Apache lincensen. Det betyder att det finns transformationssteg för Hadoop (Cloudera och MapR distributionerna) samt Cassandra och MongoDB. Det är tillgängligt från PDI 4.3 som redan finns tillgängligt att ladda ner som test version. Läs mer på Pentaho Big Data Community.