Välkommen till BI-bloggen!

Ämne: BizOne

Idag börjar vi på Bizintel att dela med oss av våra erfarenheter och insikter som vi skaffar oss i de växande områden som kallas Business Intelligence (BI) och Data Warehouse (DW).

Vi kommer att blogga generellt om branschen och rådande trender, men även ge handfasta tips kring produkter och metoder som vi använder oss av i vårt dagliga arbete.

Vi är övertygade om att du kommer att få intressanta uppslag och tips genom att följa oss framöver.

Med tillförsikt ser vi fram emot ett bra och framgångsrikt 2012!

Mats Tärning